วังขนาย กับมุมมองไอที “ที่ไม่เหมือนใคร” Business with IT Innovation
“น้ำตาล” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบุกเบิกการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศไทย...
 
 
โปรโมชั่น
 
 
ดูวีดีโอ